Avgifter


Vi ingår i Region Skånes Hälsoval och tillämpar samma avgifter.


Patientavgifter inom öppenvård 2019:


Läkarbesök: 200 kr
Besök hos sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog: 200 kr

Besök hos distrikts-, sjuk-, eller undersköterska: 0 kr

Avgiftsfria besök till läkare för personer under 20 år och över 85 år.

Begäran av intyg tex för avbokad resa 300 kr, färdtjänst 400 kr etc.


OBS! Vid besök mot faktura uttages fakturaavgift på 50 kr.


Uteblivet besök:


Om du uteblir från ett tidsbeställt besök, utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar före besöket, får du betala dubbla patientavgifter för det aktuella besöket. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.


Avgift för uteblivet besök hos sköterska: 300 kr

Avgift för uteblivet besök hos läkare, sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut : 400 kr

StartIndex.html
Avgifter
AvbokningAvbokning.html
ProvtagningProvtagning.html
ReceptförnyelseReceptfornyelse.html
Hälsoval SkåneHalsoval_Skane.html
AkutAkut.html
ResevaccinationVaccination.html

Tfn:  044-28 02 00

Fax: 044-28 02 11

Våra mottagningarVara_mottagningar.html
ÖppettiderOppettider.html
KontaktKontakt.html
Om ossMiljopolicy.html
Viktig informationViktig_info.html

Besöksadress

Döbelnsgatan 9

291 31 Kristianstad